K čemu jsou IQ testy?

Inteligence je zastřešující výraz pro určité schopnosti lidské mysli. Inteligencí lze rozumět jak schopnost učit se nebo řešit problémy, tak třeba i jazykovou či matematickou zdatnost nebo prostorovou představivost. Jedním z nejvyužívanějších nástrojů pro porovnávání inteligence jedinců je IQ neboli inteligenční kvocient. Je to číslo, pohybující se pro většinu populace někde kolem 100 bodů.

Význam IQ testů bývá často předmětem bouřlivé diskuze. Studie lidí různého vzdělání, příjmů a pohlaví dokazují, že úspěchy daného člověka bývají úzce spjaté s jeho hodnotou IQ.

Z IQ testů lze vyčíst mnoho informací o člověku, proto se dnes často používají např. při pracovních pohovorech, přijímání policistů, apod. IQ testy Mensy jsou ale relativně drahé a je nutné navštívit osobně určené místo k testování.

Testy IQ a jiné psychotesty se v poslední době často používají při hledání nových pracovníků. Připravte se na pracovní pohovor a ověřte si, jak obstojíte v online IQ testu. IQ test je zdarma, jeho vyhodnocení je zpoplatněno.

Nacházíte se: Online IQ Testy