Liší se IQ mezi národy světa?

Pro někoho bude možná šokujícím faktem se dozvědět, že ne všechny národy jsou stejně inteligentní a jejich průměrné hodnoty IQ se mohou velmi výrazně lišit. Toto tvrzení však nestojí na rasistických předsudcích, ale na vědeckém zkoumání.

V roce 2002 publikovali dr. Richard Lynn, severoirský profesor psychologie, a dr. Tatu Vanhanen, finský profesor politologie, kontroverzní knihu IQ a bohatství národů. V ní sesbírali údaje o průměrném IQ v různých zemích světa a ukázali, že jeho výše koreluje s výší jejich hrubého národního produktu.

Jméno země Průměrné IQ Jméno země Průměrné IQ
Hong Kong 107 Portugalsko 95
Japonsko 105 Irsko 93
Rakousko 102 Chorvatsko 90
Německo 102 Turecko 90
Švédsko 101 Indonésie 89
Čína 100 Brazílie 87
Velká Británie 100 Filipíny 86
Maďarsko 99 Kuba 85
Polsko 99 Egypt 83
Dánsko 98 Indie 81
Francie 98 Nepál 78
Spojené státy americké 98 Jamajka 72
Česká republika 97 Jihoafrická republika 72
Finsko 97 Nigérie 67
Rusko 96 Zimbabwe 66
Slovensko 96 Rovníková Guinea 59

Jak lze vidět z tabulky některých vybraných zemí světa, na předních místech se s nadprůměrným IQ skutečně umisťují bohaté státy, zatímco pomyslné dno obsadily rozvojové země, zejména z Afriky.

Proč jsou rozdíly tak velké?

Důvody pro tyto – až propastné – rozdíly lze hledat zejména v úrovni vzdělání. Ta samozřejmě úzce souvisí s tím, kolik na něj daná země vydá peněz. Je-li školství zanedbáno, klesá průměrné IQ a klesají i schopnosti obyvatelstva řešit problémy, jednat ekonomicky a vydělávat peníze.

Výsledkem je začarovaný kruh. Chudé státy mají málo peněz na vzdělání svých obyvatel, nevzdělané obyvatelstvo pak nemůže stát z chudoby pozvednout.

Je možné, že hodnota IQ je do jisté míry dáno i geneticky nebo výživou. Nedostatek železa, kterým velká část rozvojových zemí trpí, může snižovat IQ o několik bodů. V rozvojových zemích bývá i nedostatek jódu, kyseliny listové nebo vitamínu A, což má také špatný vliv na lidský intelekt.

Zjistěte i vy výšku svého IQ a porovnejte s průměrem svého národa!

Nacházíte se: Online IQ Testy » IQ národů