Jak se IQ spočítá?

Původně IQ sloužilo k vystižení míry odlišnosti rozumového vývoje dítěte od normy (průměru) a udával se jako poměr mentálního věku ke kalendářnímu násobený stem.

Tento vzorec se však ukázal jako nevhodný z několika důvodů. Za prvé, dvě osoby se stejným takto vypočítaným IQ nemusely mít vůbec srovnatelné schopnosti. Tento vzorec totiž přiřadí stejnou hodnotu IQ čtyřletému dítěti s mentálním věkem 5 let a osmiletému dítěti s mentálním věkem 10 let. Schopnosti obou dětí budou ale zcela jiné. Druhým problémem je sám pojem mentálního věku. Zatímco chronologický věk se lineárně zvyšuje, mentální věk vrcholí někde kolem konce puberty a dál již tak rychle nestoupá. To by vyústilo ve výsledek, že každému dospělému člověku by se jeho IQ postupně snižovalo.

Dnes se tedy používají jiné způsoby, jak IQ spočítat. Nejrozšířenějším jsou takzvané odchylkové neboli deviační IQ testy. Jejich výpočet je prováděn tak, že průměru populace je přiřazena hodnota 100 a od něj se měří vzdálenost ve směrodatných odchylkách. Například u Wechslerových inteligenčních testů je pro ni zvolena hodnota 15, u staršího Stanford-Binetova testu je 16. Průměrná hodnota IQ lidské populace je u obou testů mezi 90 a 110.

Chcete-li zjistit výšku svého IQ, zkuste online IQ test.

Nacházíte se: Online IQ Testy » Výpočet IQ